ΒΟΛΟΣ | Η ενεργειακή ανατομία του ανθρώπου

View Calendar
2019-01-19 All day
  • Ποια είναι τα ενεργειακά σώματα και οι αύρες μας και ποιες οι ιδιότητες και οι λειτουργίες τους
  • 16 Κύρια Τσάκρας. Τι είναι τα τσάκρας, πώς σχηματίζονται και πώς επηρεάζουν την υγεία και την ψυχολογία μας
  • Nadis, Μεσημβρινοί, Ακτίνες υγείας
  • Να εξασκείτε τις ανώτερες αισθήσεις σας για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τον ενεργειακό κόσμο και να κάνετε εκτίμηση σε ότι απαρτίζει την ενεργειακή ανατομία του ανθρώπου
  • Συνειδητή αναπνοή για πλήρη αποτοξίνωση των σωμάτων
  • Ιδιότητες της ενέργειας Scalar. Πώς και γιατί κρατά σε συνοχή το βιοενεργειακό ανθρώπινο σύστημα
  • Inner Joy Meditation (Διαλογισμός Εσωτερικής Χαράς)