Αγάπη και Διαφώτιση

,wj۫yئj
  • Αναγνωρίστε τα μη φωτισμένα μέρη του εαυτού σας, αγκαλιάστε τα και απελευθερώστε όλα τα εσωτερικά εμπόδια που σας προκαλούν
  • Ενοποιήστε τις όψεις του εαυτού σας και βιώστε εσωτερική ενότητα και ολοκλήρωση
  • Εξυψώστε την ανθρώπινη αγάπη σε αγάπη προς το Θεό επιταχύνοντας την πνευματική σας ανάπτυξη
  • Δημιουργήστε εσωτερική αρμονία, αυξημένη επίγνωση και οδηγήστε τον εαυτό σας σε γαλήνη, καλή υγεία και ψυχική σταθερότητα
Επόμενο μάθημα: Δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο μάθημα