Διαχείριση Στρες και Ψυχικής Ενέργειας

,wj۫yئj

Το στρες είναι ένας παράγοντας στον οποίο συχνά δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία με αποτέλεσμα η ενέργεια του στρες να "χτίζεται" στον οργανισμό και είτε να μας δημιουργεί προβλήματα υγείας είτε να μας οδηγεί ακόμα και σε burnout. Το μάθημα "Διαχείριση Στρες και Ψυχικής Ενέργειας" δίνει έμφαση στα διάφορα μικρά αλλά και μεγάλα άγχη τα οποία μπορεί να βιώνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας και διδάσκει ποικίλους, εύκολους και γρήγορους τρόπους άμεσης αποσυμφόρησης των στρεσογόνων ενεργειών, καθώς και τεχνικές διαχείρισης της ψυχικής μόλυνσης που ενδεχομένως συνειδητά ή ασυνείδητα αποστέλλεται από τρίτους προς εμάς.

Επόμενο μάθημα: Δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο μάθημα