Θεραπεία Επιχειρήσεων

,wj۫yئj
  • Personal Branding - προσωπική, επαγγελματική και επιχειρηματική άνοδος
  • Πώς να θεραπεύουμε την ενέργεια της επιχείρησης σε θέματα ευημερίας, σχέσεων με συνεργάτες και πελάτες
  • Πώς να "στήνουμε" ενεργειακά μία νέα επιχείρηση - λογότυπο, ονοματοδοσία, ευνοϊκές ημερομηνίες
  • Πώς να θεραπεύουμε την ενέργεια σε μία ήδη υπάρχουσα επιχείρηση
  • Απόκρυφες γνώσεις υψηλού επιπέδου αριθμολογίας σε συνδυασμό με χρήση crystal mandala και των 4 στοιχείων
  • Office Feng Shui
  • Αποκάλυψη Νέας Scalar Ζώνης που σχετίζεται με την ανώτερη υλοποίηση
  • Νέο επίπεδο Καλλιέργειας με ενδυνάμωση επιχειρηματικών και επαγγελματικών στόχων
  • Εξάπλωση της ενέργειας της επιχείρησης ή και του εαυτού σας στο περιβάλλον που στοχεύετε
Επόμενο μάθημα: 01/06/2019,