Θεραπεία Επιχειρήσεων

  • Μάθετε να θεραπεύετε ό,τι εμποδίζει μία επιχείρηση να είναι επιτυχημένη
  • Μάθετε πώς μπορείτε να γυρίζετε ένα δυσμενές επιχειρηματικό κλίμα προς όφελός σας
  • Δείτε την ‘αόρατη’ πλευρά της επιχείρησης, φροντίστε την, και η ευημερία θα έρθει γρήγορα και εύκολα
  • Μάθετε τις ενεργειακές συνιστώσες μιας επιχείρησης
  • Εξισορροπήστε την ενέργεια των ψυχολογικών και ψυχικών επιρροών μιας επιχείρησης
  • Τεχνικές για να ξεπεράσετε το οικονομικό στρες
  • Εφοδιαστείτε ως επιχειρηματίες/επαγγελματίες με την ορθή κατανόηση, νοοτροπία και στάση ώστε να οδηγήσετε την επιχείρησή σας προς τη σωστή κατεύθυνση
  • Θεραπεύστε τη σχέση με τους συνεργάτες σας
  • Αναπτύξτε μία κατάλληλη επιχειρηματική συνείδηση
Επόμενο μάθημα: Δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο μάθημα