Θεραπεύοντας το Καρμικό Παρελθόν

,wj۫yئj

Κάθε ανθρώπινη ψυχή προκειμένου να εξελιχθεί στον εσωτερικό κόσμο, κατέρχεται στον φυσικό, λαμβάνοντας φυσικό σώμα και βιώνει την εμπειρία της ενσάρκωσης. Εκεί σαν ενεργητική νοημοσύνη, σαν «ον» γεννημένο, ο άνθρωπος γεμίζει την ατμόσφαιρα, το γύρω του διάστημα μ’ ένα δικό του περιβάλλον, γεμάτο προϊόντα δημιουργημένα από τις σκέψεις του, τις επιθυμίες του, τις παρορμήσεις του, τα πάθη του. Αυτή η ατμόσφαιρα γεμάτη απ’ αυτά τα προϊόντα έχει επίδραση σε κάθε όν που έρχεται σε επαφή μαζί της. Αυτή η επίδραση είναι εκείνο που ονομάζεται το «Κάρμα» - Annie Besant

Το Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος τον συναντούμε σε πολλές πνευματικές παραδόσεις και πολλοί από εμάς σήμερα είμαστε εξοικειωμένοι με τη λέξη Κάρμα, που στην κυριολεκτική της έννοια σημαίνει δράση. Στη Βουδιστική παράδοση το Κάρμα δεν είναι μόνο η φυσική δράση αλλά και λεκτική δράση και ιδιαίτερα η νοητική επιθυμία να πράττουμε μέσα από σκέψεις προσανατολισμένες με πρόθεση που μας φέρνουν στο σημείο να βιώσουμε μία ορισμένη εμπειρία.

Η κάθε πράξη από μόνη της έχει μία θετική ή αρνητική καρμική δύναμη. Όταν όμως φυσικοποιείται φέρνει και μία καρμική συνέπεια στον άνθρωπο που την υλοποίησε. Ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει πως ο δημιουργός του Κάρμα είναι η ίδια η ανθρώπινη ψυχή, το Εγώ.

Το πεπρωμένο είναι το άθροισμα των καρμικών συνεπειών των προηγούμενων ζωών. Το καρμικό παρελθόν καθορίζει το τωρινό πεπρωμένο. Και το τωρινό κάρμα θα διαμορφώσει την επόμενη ζωή μας. Μόλις μερικοί άνθρωποι μάθουν ότι υπάρχει το Κάρμα, σχηματίζουν την ιδέα πως είμαστε αδύναμοι και έρμαια του πεπρωμένου. Ο άνθρωπος όμως εκείνος που θα αναλάβει να οικοδομήσει τις μέλλουσες ζωές του, αρχίζει να νιώθει πως βρίσκεται στο κέντρο των πραγμάτων, ελεύθερος στις αποφάσεις του και ικανός να επιδρά στο περιβάλλον και στον ίδιο του τον εαυτό.

Το να θεραπεύσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά το παρελθόν μας είναι ένας στόχος που πολλοί ασκητές δυσκολεύονται να πετύχουν με αποτέλεσμα ν' αφήνονται στα γεγονότα και οι καταστάσεις να τους παρασύρουν. Ο Νόμος του Κάρμα διέπει τις ζωές μας συνεχώς, διαμορφώνοντας την καθημερινότητα και τα βιώματα μας. Συχνά η πνευματική μας αναζήτηση, η θεραπεία μας, οι σχέσεις ή η ευημερία μας συναντούν σαν εμπόδιο το καρμικό μας παρελθόν.

Στο μάθημα «Θεραπεύοντας το Καρμικό Παρελθόν» θα μάθετε:
- Διδαχθείτε πώς λειτουργεί ο Νόμος του Κάρμα και πώς επηρεάζει τη ζωή σας
- Μάθετε πώς να μειώσετε το καρμικό αντίκτυπο σε δεδομένες στιγμές και καταστάσεις της ζωής σας
- Τεχνική άμεσης απελευθέρωσης των καρμικών ενεργειών και μοτίβων που θα σας βοηθήσει ν' απαλλαχθείτε από τα καρμικά βάρη που δυσκολεύουν τη ζωή σας και τις αρνητικές καταστάσεις που επαναλαμβάνονται
- Μάθετε ότι χρειάζεστε για να στρέψετε το νόμο του Κάρμα προς όφελος σας ώστε ν' αλλάξετε την ζωή σας προς το καλύτερο δυναμικό σας

Επόμενο μάθημα: 16/03/2018, Θεσσαλονίκη