Συζήτηση και Θεραπεία με Αγγέλους

,wj۫yئj
  • Εκπαιδευτείτε κατάλληλα για την επαφή με το φύλακα άγγελό σας, ώστε ν' αποκτήσετε επικοινωνία μαζί του και πρόσβαση στις πολύτιμες συμβουλές που μπορεί να έχει για εσάς.
  • Διδαχθείτε την κατάλληλη προετοιμασία που χρειάζεστε και τη σωστή στάση ώστε να ζητήσετε και να δεχθείτε θεραπεία από το αγγελικό βασίλειο
  • Προχωρημένος διαλογισμός που επιδρά στη δόμηση του χαρακτήρα του μαθητή, στον εξευγενισμό της προσωπικότητάς του και στην δόμηση της antakharana του
  • Αρχαία διαλογιστική τεχνική προστασίας από ψυχικές μολύνσεις και επικίνδυνες καταστάσεις

Αυτά και πολλά άλλα σε ένα σεμινάριο μοναδικό στο είδος του, που εκπαιδεύει τον μαθητή να έχει σεβασμό και σωστή αναγνώριση για το Αγγελικό Βασίλειο μακριά από glamour και ψευδαισθήσεις σχετικά με την Αγγελική Ιεραρχία

Επόμενο μάθημα: Δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο μάθημα