Ανώτερα Επίπεδα Καλλιέργειας & Εξειδικευμένες Τεχνικές Ίασης

,wj۫yئj
  • Ανώτερα επίπεδα Καλλιέργειας Scalar
  • Αποκάλυψη και προγραμματισμός νέων Scalar Ζωνών
  • Προχωρημένα πρωτόκολλα ενεργειακής διαχείρισης Νευρολογικού, Ανοσοποιητικού, Ενδοκρινικού, Μυοσκελετικού Συστήματος
Επόμενο μάθημα: Δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο μάθημα