ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

SCALARPRANA : Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Πράνα και η ενέργεια Scalar συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την ευφυία του σώματος για αυτοθεραπεία. Η συγχώνευση αυτών των δύο ενεργειών τους επιτρέπει να λειτουργούν σε πιο γρήγορο βαθμό από το να εργαζόντουσαν μεμονωμένα. Και οι δύο ενέργειες παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην φυσική και ενεργειακή μας ακεραιότητα. Είναι συνειδητές, ευφυείς δυνάμεις που εργάζονται χέρι χέρι για να διατηρούν και να ενοποιούν όλες τις πλευρές της ύπαρξής μας. Ενώ και οι δύο ενέργειες Πράνα και Scalar ενεργοποιούν και ρυθμίζουν όλες τις φυσικές, ψυχολογικές και πνευματικές διεργασίες, η ενέργεια Scalar παίζει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο άνοιγμα της οδού προς ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας.

Σαν εναλλακτική μέθοδος ευεξίας, το ScalarPrana είναι συμπληρωματικό και ολιστικό σύστημα ενεργειακών τεχνικών ίασης που στοχεύει να επιταχύνει τη φυσική ευφυΐα του σώματος, και να επαναφέρει την ισορροπία και αρμονία σε σώμα, νου και πνεύμα. Εφαρμόζεται είτε για να ανακουφίσει τα συμπτώματα, είτε για να αντιστρέψει την πορεία μίας δυσαρμονίας.

 

  • Συνδυάζει δύο συμπαντικές ενέργειες – Scalar και Πράνα – για πρώτη φορά στα χρονικά της ενεργειακής θεραπευτικής.
  • Εφαρμόζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς χρήση μηχανημάτων ή σκευασμάτων.
  • Γρήγορες και αποτελεσματικές τεχνικές χωρίς άγγιγμα.
  • Προστασία από παθογόνο Πράνα.
  • Αποκάλυψη νέας ενεργειακής ανατομίας.
  • Δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει την ιατρική επιστήμη.